2015-10-15

Referensobjekt:

Gång & Cykelväg. Lillhagen Gävle

Överblick

Beställare: Gävle Kommun
Kontraktform: Generalentreprenad
Kontraktssumma: 0,5 MSEK
Genomförande: 2014
Referens: Mats Pierou, Gävle Kommun, 070-414 10 00 

Projektbeskrivning

Objektet avser nybyggnad av GC-väg vid Lillhagen i Bomhus, delen
Fäbodvägen och Depkens väg. I arbetena ingår bl.a. arbeten med
belysning, optokanalisation mm

 


För mer information kontakta VD Thomas Gunnarsson på 070 -545 08 38

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bred & djup kompetens

i ny & effektiv förpackning

Copyright © 2017 Markax AB

Powered by Warp Theme Framework
Как, будучи больным диабетом, избавить себя от регулярных походов в поликлинику чтобы сдать анализ крови? Нужно вам глюкометр купить и тогда вы сможете сэкономить много времени.